Canada’s Largest and Fastest Growing Carrier

Interconectare

Comutatoarele Iristel unde se poate realiza interconectarea cu alti operatori sunt urmatoarelee:

1. IRISNXDATA

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, București 020337

2. IRISOFFICE

Str. Valeriu Braniste nr. 37-39, Bucureşti 030715
Conditiile de acces sunt cele oferite de NXDATA.
Tariful maxim care poate fi perceput de Iristel pentru furnizarea serviciului de inteconectare la puncte fixe este de 0,14 eurocenti/minut.

Servicii auxiliare de interconectare:

Nr. crt Denumire serviciu Tarif maxim Observaţii
0 Configurare partener în punct de acces (PoA) 578 euro/PoA Tariful include instalarea primului port în comutator şi conectarea primei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii.
1 Reconfigurare partener în punct de acces (PoA) 565 euro/PoA Tariful include reconfigurarea unui port în comutator şi reconfigurarea unei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii.
2 Desfiinţare partener din punct de acces (PoA) 175 euro/PoA Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator şi a tuturor legăturilor de interconectare existente în PoA.
3 Instalare port în comutator 285 euro/port Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator, indiferent de capacitatea portului
4 Reconfigurare port în comutator 255 euro/port
5 Dezinstalare port din comutator 97 euro/port Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea portului.
6 Chirie lunară port de 2 Mbps 39 euro/port de 2 Mbps/lună -
7 Chirie lunară port STM1 333 euro/port STM1/lună -
8 Reconfigurare (reorientare) a legăturilor de interconectare fără modificarea segmentului legăturii de interconectare dintre Operator şi punctul de interconectare (PoI) 411 euro Tarif aplicabil pentru primul circuit E1 din legăturile de interconectare reorientate.
9 91 euro/E1 Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite E1 rămase din legăturile de interconectare reorientate.
10 Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni 17,8 euro/oră Tariful final se calculează pe bază de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabilă doar în situaţia interconectării la sediul Beneficiarului, în cazul configurării bidirecţionale a legăturii de interconectare.
11 Conectarea legăturii de interconectare 96 euro/legătură Tarife aplicabile începând cu a doua legătură de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia.
12 Reconfigurarea legăturii de interconectare 90 euro/legătură
13 Desfiinţarea legăturii de interconectare 68 euro/legătură Tarif aplicabil în cazul desfiinţării unei legături de interconectare, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legăturii de interconectare.
14 Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) 164 euro/legătură de 2 Mbps/lună Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 de km.
15 Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere 21,7 euro/legătură de 2 Mbps/lună -
16 Chirie lunară legătură de interconectare, 2 Mbps, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) 0,8 euro/legătură de 2 Mbps/lună -
17 Chirie lunară legătură de interconectare de STM1, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) 6048 euro/legătură STM1/lună Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de STM1 de maxim 50 de km
18 Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere 209 euro/legătură STM1/lună -
19 Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) 1 euro/legătură STM1/lună -
20 Rezervare capacitate comandată în avans 200 euro/comandă Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma plătită de Beneficiar pentru rezervarea capacităţii comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacităţii. Serviciu aplicabil atunci când între operatori există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială.
21 Comandă neprognozată, de creştere a capacităţii 407 euro/comandă Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii şi a numărului de fluxuri, atunci când este solicitată modificarea faţă de prognoză. Tarifele se aplică atunci când între operatori există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială. Tarifele includ şi implementarea comenzii neprognozate.
22 Comandă neprognozată, de reducere a capacităţii 197 euro/comandă
23 Reconectarea serviciului suspendat anterior 186 euro/serviciu suspendat Se aplică atunci când se repune în funcţiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre părţi.
Nr. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Denumire serviciu Configurare partener în punct de acces (PoA) Reconfigurare partener în punct de acces (PoA) Desfiinţare partener din punct de acces (PoA) Instalare port în comutator Reconfigurare port în comutator Dezinstalare port din comutator Chirie lunară port de 2 Mbps Chirie lunară port STM1 Reconfigurare (reorientare) a legăturilor de interconectare fără modificarea segmentului legăturii de interconectare dintre Operator şi punctul de interconectare (PoI) Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni Conectarea legăturii de interconectare Reconfigurarea legăturii de interconectare Desfiinţarea legăturii de interconectare Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere Chirie lunară legătură de interconectare, 2 Mbps, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) Chirie lunară legătură de interconectare de STM1, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) Rezervare capacitate comandată în avans Comandă neprognozată, de creştere a capacităţii Comandă neprognozată, de reducere a capacităţii Reconectarea serviciului suspendat anterior
Tarif maxim 578 euro/PoA 565 euro/PoA 175 euro/PoA 285 euro/port 255 euro/port 97 euro/port 39 euro/port de 2 Mbps/lună 333 euro/port STM1/lună 411 euro 91 euro/E1 17,8 euro/oră 96 euro/legătură 90 euro/legătură 68 euro/legătură 164 euro/legătură de 2 Mbps/lună 21,7 euro/legătură de 2 Mbps/lună 0,8 euro/legătură de 2 Mbps/lună 6048 euro/legătură STM1/lună 209 euro/legătură STM1/lună 1 euro/legătură STM1/lună 200 euro/comandă 407 euro/comandă 197 euro/comandă 186 euro/serviciu suspendat
Observaţii Tariful include instalarea primului port în comutator şi conectarea primei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii. Tariful include reconfigurarea unui port în comutator şi reconfigurarea unei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii. Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator şi a tuturor legăturilor de interconectare existente în PoA. Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator, indiferent de capacitatea portului Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea portului. - - Tarif aplicabil pentru primul circuit E1 din legăturile de interconectare reorientate. Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite E1 rămase din legăturile de interconectare reorientate. Tariful final se calculează pe bază de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabilă doar în situaţia interconectării la sediul Beneficiarului, în cazul configurării bidirecţionale a legăturii de interconectare. Tarife aplicabile începând cu a doua legătură de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia. Tarif aplicabil în cazul desfiinţării unei legături de interconectare, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legăturii de interconectare. Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 de km. - - Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de STM1 de maxim 50 de km - - Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma plătită de Beneficiar pentru rezervarea capacităţii comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacităţii. Serviciu aplicabil atunci când între operatori există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială. Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii şi a numărului de fluxuri, atunci când este solicitată modificarea faţă de prognoză. Tarifele se aplică atunci când între operatori există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială. Tarifele includ şi implementarea comenzii neprognozate. Se aplică atunci când se repune în funcţiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre părţi.